Iechyd Gofalwyr Teuluol

Ydych chi’n gofalu am berthynas sy’n oedolyn (18 oed a hŷn) gydag anabledd dysgu yn eich cartref teuluol?
Mae Prifysgol Bangor, ar y cyd gyda Mencap Cymru a Chartrefi Cymru, yn dechrau project ymchwil newydd sy’n edrych ar iechyd gofalwyr teuluol.
Rydym ni eisiau gwybod y canlynol:

  • Eich profiadau o fod yn ofalwr.
  • Eich iechyd a’ch lles.
  • Y gefnogaeth a gewch i helpu gyda’ch swyddogaeth gofalu gan ffrindiau a theulu.
  • Y gefnogaeth a gewch gan y gwasanaethau cymdeithasol a sefydliadau gwirfoddol.
  • Eich meddyliau a’ch cynlluniau ar gyfer y dyfodol.

Beth mae cymryd rhan yn ei olygu? Gellwch naill ai:

  • Lenwi holiaduron ar-lein. Am fwy o wybodaeth, ac/neu i gymryd rhan, ewch https://www.survey.bris.ac.uk/bangor/iechydgofalwyr
  • Neu cysylltwch gyda Jillian Grey, manylion isod, i dderbyn rhagor o wybodaeth a/neu gopïau papur o holiaduron.

Faint o amser fydd yn ei gymryd?
Mae’r holiaduron wedi cael eu dewis yn ofalus er mwyn iddynt fod yn hawdd i’w llenwi. Ni ddylai’r rhain gymryd llawer mwy nag 20 munud i gyd i’w llenwi. Am ragor o wybodaeth am sut i gymryd rhan, cysylltwch â:
Jillian Grey Yr Ysgol Seicoleg Adeilad Brigantia Ffôn: 01248 388255 Prifysgol Bangor E-bost: j.m.grey@bangor.ac.uk Bangor, Gwynedd, LL57 2AS

By | 2013-07-18T09:27:04+00:00 July 18th, 2013|Categories: Health, Surveys|0 Comments